İlgi : a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 25.09.2020 tarihli ve 90757378-
250.99-E.13501095 sayılı yazımız.
ç) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18/11/2020 tarihli ve
E-89780865-153-19161 sayılı yazısı.
d) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.
16964289 sayılı yazısı.
e) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 23.11.2020 tarihli ve 16915068-
410.99-E.17106687 sayılı yazısı.

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Covid-19
salgını sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
toplantısında alınan karar gereği; resmî ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme
kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri
arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği ilgi (d) yazı ile duyurulmuştur. Bununla
birlikte ilgi (e) yazı kapsamında bireysel uygulama eğitimlerinin devam edeceği bildirilmiştir.
Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarında öğrenim gören öğrenci/çırak öğrencilerden; ilgi (c) yazı doğrultusunda “Millî
Eğitim Bakanlığı İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi” bulunan ve işletmelerde
beceri eğitimine giden mesleki eğitim merkezine kayıtlı çırak öğrenciler ile 12. sınıf
öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamalarına; işletmenin talebi ve öğrenci /
çırak öğrenci velisinin izni ile Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler
tarafından alınması şartıyla 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren devam etmeleri uygun
görülmüştür.
Buna göre; sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan ve işletmelerde mesleki eğitim /
staj uygulamasına giden / gidebilecek öğrenci / çırak öğrencilerin herhangi bir mağduriyet
yaşamaması için İçişleri Bakanlığının ilgi (ç) yazısının 4. maddesi kapsamında işyerleri ile
illiyetlerini gösteren çalışma / SGK kaydı vb. belgeyi ibraz etmeleri gerektiğinden, ilgili okul
müdürlüğünce söz konusu öğrencilerin “İşletmelerde Mesleki Eğitime / Staja” gittiğini
belirten belge düzenlenmesi (hangi günlerde gittiğinin belirtilerek) ve öğrencilerin söz konusu
belgeyi işletmelere gidiş ve dönüşlerinde yanlarında bulundurmalarının sağlanması
hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

İşletmelerde beceri eğitimine veya staja gönderilen öğrencilerin sözleşme esaslarına
göre öğrencilik hakları devam ettiğinden salgın nedeniyle olağanüstü gelişmelerin yaşandığı
göz önünde bulundurularak ücret ödemelerinin ilgili kurumlarınca öğrenci/çırak öğrenci
lehine değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. Ayrıca öğrenci/çırak
öğrencilere ücret ödediğini belgelendiren işletmelere ilgi (a) Kanunun Geçici 12 nci maddesi
kapsamında devlet katkısı ödemelerinin yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Kemal Varın NUMANOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

WeCreativez WhatsApp Support
Dernek Yönetim Ekibimiz sorularınızı yanıtlamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz.
👋 Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?