Halk Sağlığı Açısından Sağlık Eğitimi

Genel tanımla eğitim, bir insanın; duygusal, bedensel, zihinsel olarak sahip olduğu yeteneklerini belirlenen amaç doğrultusunda geliştirmesidir. Bilgi kazanmak, davranışlarını geliştirmek yolunda atılan adımların hepsi eğitimin kapsamında yer almaktadır.[1] Kısacası eğitim istendik davranışların oluşması sürecidir.[2] Bireylerin, sağlıkla ilgili düşünce, kavram, inanç, tutum, davranış ve yaşam biçimi oluşturmak amacıyla yapılan herhangi bir öğrenme yaşantısı sağlık eğitimi olarak tanımlanmaktadır.[2]

Sağlık eğitiminin amacı, bireylere ve dolayısıyla topluma, kendi çaba ve eylemleriyle sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yardım etmektir. Bu nedenle, kişilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye ilgi duymalarıyla başlayan sağlık eğitimi, onların hem birey hem de bir ailenin ve toplumun üyesi olarak sağlıklarını daha iyiye götürmeleri için gerekli olan sorumluluk duygusunu geliştirmeyi amaçlar.[3] Bu hedefe ulaşmada, sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde en önemli yöntemlerden birisi sağlık eğitimidir.[4] Etkin bir sağlık eğitimi, Sağlık Eğitimcileri[5] tarafından verilerek bireyin ve toplumun sağlığını olumlu yönde geliştirmek için bilinmesi ve yapılması gerekenleri, benimsenen bilgi, tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmasıdır.

Her Sağlık Eğitimci, her zaman ve her yerde, her fırsattan yararlanarak sağlık eğitim yapmalıdır. Eğitimi açıklayıp ve nedenlerini anlatmalıdır. Böylece, kişiye sağlıklı yaşamın temel ilkelerini benimsetip sağlıklı toplumun temellerini oluşturarak ülke ekonomisin sağlık harcamalarını en asgariye indirmek için katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde sağlık eğitimi ile görevlendirilen sağlık çalışanının, sağlık eğitiminin önemini bilinçli bir şekilde algılayamadığı ya da nasıl yapılacağını bilemediği için, hizmet uygulamalarında bu hususa gereği gibi önem verilmemesi şeklen yapılmasına, uygulamada fayda sağlamadığı kanaatini oluşturmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni; sağlık çalışanlarının iş yoğunluğuna eklenen eğitim vermede görevlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Sağlıkla ilgili eğitimlerin; kurumlardaki sağlık eğitimciler[5] tarafından planlanması branş bazlı eğitimin ilgili meslek grubu tarafından verilmesinin sağlanması, eğitimleri daha cazip hale getirip çalışanın kendini yenilemesine katkı sunacağı kanaatini taşımaktayım.

Kaynakça:

  1. https://www.egiticininegitimi.gen.tr/egitimin-onemi.php (Erişim:Mayıs 2021)
  2. TELCİ. E.Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Y.Lisans Tezi
  3. https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Bahar/saglik_egitimi/4/index.html
  4. https://www.ttb.org.tr/STED/sted1001/saglik_egitimi.pdf(Eriişim Mayıs 2021)
  5. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014.05.20140522-14-1.pdf(Erişim:Mayıs 2021)
WeCreativez WhatsApp Support
Dernek Yönetim Ekibimiz sorularınızı yanıtlamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz.
👋 Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?