Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A
maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personele ihtiyaç duyulan 40 (kırk) adet Avukat kadrosu için
17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.
Unvan değişikliği sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün https://yhgm.saglik.gov.tr
internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından 26 Mayıs – 04 Haziran
2021 tarihleri arasında, adayların Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet
belgesi veya geçici mezuniyet belgesi ile avukatlık ruhsatnamesi eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır.

WeCreativez WhatsApp Support
Dernek Yönetim Ekibimiz sorularınızı yanıtlamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz.
👋 Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?